GIỚI THIỆU

Phát triển đội ngũ kinh doanh bảo hiểm do mình phụ trách theo chuẩn TÂM SÁNG – TẦM CAO

Giúp hàng triệu khách hàng hiểu đúng và đủ gói bảo hiểm phù hợp nhất mà họ đã chọn thông qua đội ngũ hàng ngàn Chuyên viên Tư vấn Tinh hoa đạt chuẩn cả về năng lực và đạo đức của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô của Thế giới (MDRT).

Con người, Chủ động, Chính trực, Cam kết, Chia sẻ, Cộng đồng

 • Cơ bản về Bảo hiểm
 • Nghiệp vụ Bảo hiểm Phi Nhân Thọ
 • Phương pháp Giảng dạy Bảo hiểm
 • LOMA 280 – Các nguyên tắc của bảo hiểm
 • LOMA 290 – Vận hành doanh nghiệp bảo hiểm
 • LOMA 321 – Ứng dụng các khái niệm tài chính vào Kinh doanh bảo hiểm
 • LOMA 308 – Tiếp thị trong dịch vụ tài chính
 • LOMA 311 – Luật kinh doanh bảo hiểm
 • Certified Trainer, ELM, Gama International & Generali
 • Thành viên sáng lập Gama Việt Nam
 • Thành viên GAMA Global
 • Thành viên sáng lập Smart Leaders & MDRT Development Program (MDP)