Danh mục: Khái quát về Bảo hiểm

Cơ sở xây dựng hệ thống quy định pháp luật về Bảo hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Pháp luật là một công cụ quan trọng của tất cả các nhà nước thuộc mọi thể chế chính trị, được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế
Chi tiết

Phân loại Bảo hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

  Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm thường thực hiện nhiều loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau để hướng tới các đối tượng bảo hiểm và đối tượng khách hàng khác nhau. Để thuận lợi cho việc quản lý giám sát và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, cơ quan quản lý bảo hiểm
Chi tiết

Các nguyên tắc của Bảo hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA BẢO HIỂM Việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản, đó là: – Trung thực tuyệt đối (Utmost Good Faith) – Quyền lợi có thể được bảo hiểm (Insurable Interest) – Bồi thường (Indemnity) – Thế quyền (Subrogation) – Đóng góp
Chi tiết

Thuật ngữ cơ bản trong Bảo hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Những thuật ngữ chuyên ngành luôn là một trở ngại lớn đối với những người muốn tìm hiểu về lĩnh vực bảo hiểm. Vì hợp đồng bảo hiểm mang tính mở sẵn (hợp đồng chỉ do một bên tham gia ký kết là doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn) nên người tham gia bảo hiểm
Chi tiết

Vai trò của Bảo Hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Hoạt động bảo hiểm không ngừng phát triển và đóng vai trò kinh tế- xã hội quan trọng ở các quốc gia, trong đó trọng yếu là góp phần ổn định tài chính và đảm bảo cho các khoản đầu tư của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; tập trung vốn, đáp
Chi tiết

Khái niệm về Bảo hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Trong phạm vi tài liệu này, bảo hiểm được hiểu là khái niệm trong lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh. Bên cạnh đó, thuật ngữ  “Bảo hiểm” còn được sử dụng trong các hệ thống Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…. Mặc dù bảo hiểm đã ra đời từ lâu, song cho đến
Chi tiết

Nguồn gốc của Bảo Hiểm
22/06/2021 Khái quát về Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Rủi ro chính là nguồn gốc phát sinh nhu cầu về bảo hiểm. Trong cuộc sống, lao động cũng như­ trong sản xuất kinh doanh, con ngư­ời mặc dù đã chú ý ngăn ngừa và đề phòng, nh­ưng rủi ro vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn, do thiên tai đã gây ra bão, lũ
Chi tiết