Danh mục: Thông tư của Bộ Tài Chính

Thông tư của Bộ Tài Chính qua các năm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2418] Tổng hợp tài liệu thông tư của bô tài chính qua các năm về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp Bảo hiểm. Ngoài ra còn có các thông tư hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh, thủ tục cấp giấy chứng nhận,…    
Chi tiết

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2409] Tổng hợp thông tư của bộ tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm năm 2011 và có sự thay đổi theo phụ lục Cập nhập cung cấp tài liệu mới nhất cho ngành nghề bảo hiểm (Lưu ý : Bản trên là bản xem trước
Chi tiết

Thông tư của Bộ Tài chính năm 2010
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2402] Tài liệu hỗ trợ cần lưu ý về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm( gọi tắt là nghị định só 41/2009 cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và các tỏ chức cá nhân… Xem thêm: thông
Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2396] Tài liệu tổng hợp hướng dẫn đăng kí thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,… đối với đại lý bảo hiểm. Xem thêm chi tiết  các file thông tư năm 2009 (Lưu ý : Đây .là tài liệu quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm)   >>
Chi tiết

Thông tư của bộ tài chính năm 2007
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2388] Tổng hợp tài liệu thông tư của Bộ tài chính về: Ban hành quy chế triển khai sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức cá nhân có liên quan. Quyết định ban hành, thi hành và thực hiện của
Chi tiết