Danh mục: Luật Kinh doanh Bảo hiểm

Luật bảo hiểm tiền gửi
26/06/2021 Luật Kinh doanh Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2241] Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Luật căn cứ theo hiến pháp nước
Chi tiết

Luật bảo hiểm xã hội
26/06/2021 Luật Kinh doanh Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2233] Luật bảo hiểm xã hội năm 2012 về quy định chế độ chính sách bảo hiểm, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến Bảo hiểm xã hội,… Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội: Người lao
Chi tiết

Luật sửa đổi bổ sung
26/06/2021 Luật Kinh doanh Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2221] Tổ  chức cá nhân có nhu cần Bảo hiểm chỉ được tham gia Bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia Bảo hiểm
Chi tiết

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000
26/06/2021 Luật Kinh doanh Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2214] Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tham gia Bảo hiểm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bảo hiểm, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường hiệu
Chi tiết