Danh mục: Bảo hiểm Sức khỏe

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
24/06/2021 Bảo hiểm Sức khỏe Trần Huyền Trân (Mr.)

Bệnh tật là những rủi ro không lường trước được và khi xảy ra sẽ luôn là gánh nặng cả về tinh thần lẫn tài chính đối với bản thân người bệnh, gia đình và đơn vị, tổ chức. Ai có thể an tâm điều trị khi công việc dở dang; khi khám bệnh- thu
Chi tiết

BẢO HIỂM Y TẾ
24/06/2021 Bảo hiểm Sức khỏe Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm y tế là loại nghiệp vụ bảo hiểm nhằm bảo đảm chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi họ bị ốm đau, bệnh tật, thai sản,… Đơn bảo hiểm này còn có thể mở rộng trả tiền bảo hiểm khi người được
Chi tiết

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
24/06/2021 Bảo hiểm Sức khỏe Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm tai nạn con người là nghiệp vụ  bảo hiểm trong đó người bảo hiểm cam kết thanh toán cho người được bảo hiểm/ người thụ hưởng bảo hiểm các khoản tiền theo thỏa thuận của hợp đồng khi xảy ra tai nạn bất ngờ làm người được bảo hiểm bị tử vong hoặc
Chi tiết

Khái niệm về Bảo hiểm sức khỏe
24/06/2021 Bảo hiểm Sức khỏe Trần Huyền Trân (Mr.)

Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt trước các rủi ro có thể xảy ra làm tổn hại về sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về mặt tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống của người gặp rủi ro và xã hội. Bảo hiểm sức khỏe đã ra đời và phát triển
Chi tiết