Danh mục: Tài liệu Dành cho Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm

Mô hình hóa đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ của bạn
24/06/2021 Tài liệu Dành cho Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

MDRT Ethics Committee Điều hành một cơ sở kinh doanh có nguyên tắc là bắt đầu từ bạn. Những điều tốt đẹp bắt đầu với bạn. Trong ngành của chúng ta, bạn phải tự mình đi những bước đầu tiên. Bạn phải gọi điện. Bạn phải giới thiệu bản thân. Đạo đức nghề nghiệp bắt
Chi tiết

7 ý tưởng cho đại lý bảo hiểm khi phải làm việc tại nhà
24/06/2021 Tài liệu Dành cho Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm Trần Huyền Trân (Mr.)

Bryce Sanders Duy trì cái nhìn lạc quan với những ý tưởng này để làm việc tại nhà thành công trong vai trò đại lý bảo hiểm. Nếu bạn là đại lý bảo hiểm nhân thọ hoặc tư vấn viên tài chính đang làm việc tại nhà, bạn sẽ làm gì? Tin tốt là với
Chi tiết