Danh mục: Phát triển Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm Nhân thọ

Leader’s Got Talent
01/07/2021 Phát triển Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng lãnh đạo ngành bảo hiểm Bạn muốn giúp đỡ mọi người phát triển sự nghiệp? Bạn muốn trở thành một người truyền cảm hứng cho người khác? Bạn muốn nâng tầm mình lên một tầm cao mới? Bạn muốn gia nhập vào hàng ngũ những nhà
Chi tiết