Danh mục: Bảo hiểm Phi Nhân thọ

BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm nông nghiệp là loại bảo hiểm nhằm bù đắp những thiệt hại xảy ra với đối tượng bảo hiểm là những vật nuôi, cây trồng và sản phẩm nông nghiệp do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, bảo hiểm nông nghiệp được chia thành: Bảo
Chi tiết

BẢO HIỂM THIỆT HẠI KINH DOANH
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Thiệt hại kinh doanh là những thiệt hại khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người được bảo hiểm bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do có tổn thất tài sản hoặc do nguyên nhân khác làm cho doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh hoặc kinh doanh không được
Chi tiết

BẢO HIỂM TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

1. Bảo hiểm tín dụng Bảo biểm tín dụng có đối tượng là các khoản tín dụng, có thể là tín dụng xuất khẩu, tín dụng thương mại (trong nước), tín dụng tiêu dùng. Tín dụng xuất khẩu là khoản tín dụng của người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu hoặc khoản cho vay
Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Tiến trình phát triển của loại bảo hiểm trách nhiệm gắn với sự phát triển kinh tế cũng như sự hoàn thiện các Bộ luật dân sự của các quốc gia. Khi tham gia loại bảo hiểm này, người tham gia bảo hiểm có mục đích chuyển giao rủi ro thuộc về trách nhiệm dân
Chi tiết

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

1. Bảo hiểm thân tàu biển Tàu biển được bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm này là tàu biển dân dụng bao gồm các tàu lớn, nhỏ, ca nô, sà lan, cần cẩu nổi,… được sử dụng để vận chuyển hàng hoá, hành khách và các mục đích khác ở trên biển và các
Chi tiết

Bảo hiểm cháy nổ
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Đơn bảo hiểm cháy được cấp sau đơn bảo hiểm xây dựng- lắp đặt nhằm bảo hiểm cho các công trình dân dụng và công nghiệp và những tài sản bên trong các công trình đó trong quá trình khai thác, sử dụng.   Ở Việt Nam, bảo hiểm cháy được triển khai từ cuối
Chi tiết

Bảo hiểm xe cơ giới
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

1. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới   Thông thường, khái niệm “Xe cơ giới” không chỉ là xe ô tô và xe máy như nhiều người vẫn nghĩ. Khái niệm “Xe cơ giới” trong các hợp đồng bảo hiểm thường khá rông, bao gồm: xe ô tô, máy kéo, xe máy
Chi tiết

Bảo hiểm hàng không
24/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

1. Bảo hiểm thân máy bay Bảo hiểm thân máy bay áp dụng đối với các loại máy bay của các hãng hàng không dân dụng sử dụng với mục đích vận chuyển hàng hoá, hành khách hoặc bay dịch vụ. Đối tượng bảo hiểm của loại bảo hiểm này bao gồm thân máy bay,
Chi tiết

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN
23/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển có đối tượng bảo hiểm chủ yếu là hàng hoá trong quá trình vận chuyển và được tách thành các nghiệp vụ là bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa. Tuy nhiên sự phân chia này chỉ mang tính tương
Chi tiết

BẢO HIỂM TÀI SẢN VÀ BẢO HIỂM THIỆT HẠI
23/06/2021 Bảo hiểm Phi Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

1. Bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm lắp đặt Hai nghiệp vụ bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng-lắp đặt là bảo hiểm mọi rủi ro công trình xây dựng (CAR- contractor’s all risks) và bảo hiểm mọi rủi ro trong lắp đặt (EAR- erection all risks). Xây dựng và lắp đặt
Chi tiết