Tác giả: Trần Huyền Trân (Mr.)

Leader’s Got Talent
01/07/2021 Phát triển Nhà Lãnh Đạo ngành Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng lãnh đạo ngành bảo hiểm Bạn muốn giúp đỡ mọi người phát triển sự nghiệp? Bạn muốn trở thành một người truyền cảm hứng cho người khác? Bạn muốn nâng tầm mình lên một tầm cao mới? Bạn muốn gia nhập vào hàng ngũ những nhà
Chi tiết

MDRT’s Got Talent
01/07/2021 Phát triển Tư vấn Tài chính Bàn tròn Triệu đô (MDRT) Trần Huyền Trân (Mr.)

Chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng Bàn tròn Triệu đô (Million Dollar Round Table) Bạn muốn giúp đỡ các khách hàng được bảo vệ an toàn tài chính? Bạn muốn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và hướng đến cộng đồng? Bạn muốn bước ra khỏi vùng an toàn và bứt
Chi tiết

Quản lý thời gian hiệu quả
01/07/2021 Tài liệu Dành cho Tư vấn Tài chính MDRT Trần Huyền Trân (Mr.)

Thiết lập mục tiêu Kỹ năng quản lý thời gian quan trọng nhất có lẽ là thiết lập mục tiêu. Bởi vì, mục tiêu là động lực giúp bạn cố gắng giải quyết cho xong công việc. Mục tiêu đặt ra phải đúng và có khả năng thúc đẩy nếu không sẽ khiến bạn nản
Chi tiết

Tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm?
30/06/2021 Các quy định khác có liên quan Trần Huyền Trân (Mr.)

Tiền gửi được bảo hiểm Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền
Chi tiết

Thông tư của Bộ Tài Chính qua các năm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2418] Tổng hợp tài liệu thông tư của bô tài chính qua các năm về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp Bảo hiểm. Ngoài ra còn có các thông tư hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh, thủ tục cấp giấy chứng nhận,…    
Chi tiết

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2409] Tổng hợp thông tư của bộ tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm năm 2011 và có sự thay đổi theo phụ lục Cập nhập cung cấp tài liệu mới nhất cho ngành nghề bảo hiểm (Lưu ý : Bản trên là bản xem trước
Chi tiết

Thông tư của Bộ Tài chính năm 2010
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2402] Tài liệu hỗ trợ cần lưu ý về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm( gọi tắt là nghị định só 41/2009 cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và các tỏ chức cá nhân… Xem thêm: thông
Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2396] Tài liệu tổng hợp hướng dẫn đăng kí thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,… đối với đại lý bảo hiểm. Xem thêm chi tiết  các file thông tư năm 2009 (Lưu ý : Đây .là tài liệu quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm)   >>
Chi tiết

Thông tư của bộ tài chính năm 2007
27/06/2021 Thông tư của Bộ Tài Chính Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2388] Tổng hợp tài liệu thông tư của Bộ tài chính về: Ban hành quy chế triển khai sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức cá nhân có liên quan. Quyết định ban hành, thi hành và thực hiện của
Chi tiết

Nghị định về luật kinh doanh và sửa đổi qua các năm
26/06/2021 Nghị định của Chính Phủ Trần Huyền Trân (Mr.)

[doc id=2261] Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh Bản hiểm và xử phạt vi phạm hành chính qua các năm. Nghị định không áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội, y tế, Bảo hiểm tiền gửi và các
Chi tiết