Danh mục: Bảo hiểm Nhân thọ

Các sản phẩm nhân thọ bổ sung
23/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỔ SUNG (còn được gọi là các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ) Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đưa ra những bảo hiểm bổ sung để người tham gia bảo hiểm lựa chọn đưa vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiêu chuẩn,
Chi tiết

Bảo hiểm hưu trí
23/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm hưu trí được các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của những người lao động (kể cả đối tượng được hưởng hay không được nhận khoản tiền (tương tự như trợ cấp hưu trí) trả định kỳ từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi về hưu. Bảo
Chi tiết

Bảo hiểm liên kết đầu tư
23/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm liên kết đầu tư là một loại hình đặc biệt của bảo hiểm nhân thọ, trong đó sau khi trừ đi chi phí quản lý và chi phí trả cho bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm được sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong các quỹ liên kết. Các
Chi tiết

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là gì
23/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm trả tiền định kỳ (bảo hiểm niên kim) là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo
Chi tiết

Bảo hiểm hỗn hợp là gì
22/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp) là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Theo loại hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cùng một lúc đảm bảo cho hai sự kiện trái ngược nhau, đó là sự kiện tử vong
Chi tiết

Bảo hiểm tử kỳ
22/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
Chi tiết

Khái niệm Bảo hiểm Sinh Kỳ
22/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo
Chi tiết

Bảo hiểm trọn đời
22/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Bảo hiểm trọn đời (hay còn gọi là bảo hiểm trường sinh) là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Theo hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm cho
Chi tiết

Khái quát sơ lược về Bảo hiểm Nhân Thọ
22/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Phần này đưa ra những nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ theo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi năm 2010). Dựa trên các mô hình nghiệp vụ này, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thiết kế các sản phẩm bảo hiểm cụ thể tùy vào điều kiện trong từng thời kỳ nhất định.
Chi tiết

Lịch sử của bảo hiểm nhân thọ trên thế giới và tại Việt Nam
11/06/2021 Bảo hiểm Nhân thọ Trần Huyền Trân (Mr.)

Theo thông tin của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ ra đời từ rất lâu trên thế giới. Năm 1583 tại Anh, một thuyền trưởng nảy ra ý kiến yêu cầu công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang bảo hiểm cho con tàu và hàng hóa của ông hãy bán
Chi tiết