Danh mục: Các quy định khác có liên quan

Tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm?
30/06/2021 Các quy định khác có liên quan Trần Huyền Trân (Mr.)

Tiền gửi được bảo hiểm Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền
Chi tiết